|  Syns bäst i 1024x768, IE5+. Undvik också att sitta med lägre än 56k |